Privacyverklaring

In het kort

Pret Inn verzamelt geen persoonlijke gegevens zonder je toestemming, wanneer je onze website bezoekt. Als je contact met ons opneemt, gebruiken we je gegevens alleen om contact met jou op te nemen over je vraag of suggestie. We verkopen nimmer persoonlijke gegevens aan anderen.

Pret Inn gebruikt Google Analytics om te zien of de website zijn werk goed doet. Hierin is echter alleen anonieme informatie te vinden. Als je daarmee akkoord gaat, plaatsen wij cookies voor extra inzicht in de rapportage (maar nog steeds anoniem) en remarketing via het Google Zoek- en Displaynetwerk.


Pret inn, gevestigd aan de Bolder 18, 6582 BZ te Heumen, Gelderland Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Binnenspeeltuin Pret inn
Bolder 18 6582 BZ Heumen, Gelderland Nederland
024 760 10 10
https://pretinn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pret inn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  Alleen als je die zelf doorgeeft via bijvoorbeeld website, e-mail of telefoon
 • Telefoonnummer
  Alleen als je die zelf doorgeeft via bijvoorbeeld e-mail of telefoon
 • E-mailadres
  Alleen als je die zelf doorgeeft via bijvoorbeeld website, e-mail of telefoon
 • IP-adres
  Je IP-adres wordt geanonimiseerd zolang je niet akkoord gaat met niet-noodzakelijke cookies.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pretinn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pret inn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Pret inn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Pret inn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pret inn maakt geen enkel gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pret inn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pret inn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Facturen en andere financiële administratie die naam, adres en andere persoonsgegevens kan bevatten – 7 jaar vanwege de Belastingwet
 • Online reserveringen met naam, e-mailadres en mogelijk andere persoonsgegevens – 2 jaar, voor het kunnen verwerken en opvolgen van jouw reservering
 • E-mails of andere correspondentie met naam, e-mailadres en mogelijk andere persoonsgegevens – 2 jaar, voor het kunnen verwerken en opvolgen van jouw vraag of suggestie

Delen van persoonsgegevens met derden

Pret inn deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pret inn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Pret inn jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Microsoft, USA/IerlandE-mail en bestandenPret inn gebruikt de diensten van Microsoft voor e-mail en maken en opslaan van bestanden.
Rootnet, NijmegenWebhostingRootnet B.V. in Nijmegen host de website. Als je informatie deelt via onze website, worden die bij hen op de server opgeslagen.
Google, USA/IerlandWebanalyse, online marketingVoor analyse van de website wordt Google Analytics gebruikt. Voor het meten en verbeteren van Google Ads-campagnes wordt de DoubleClick-cookie gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pret inn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pret inn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Overzicht van gebruikte niet-noodzakelijke cookies

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga, _gid, _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 minuut tot 2 jaar

Cookie: Googly DoubleClick
Naam: IDE
Functie: Rapportage met gebruikerseigenschappen en remarketing
Bewaartermijn: 1 jaar

Google Analytics

Pret Inn maakt gebruik van Google Analytics om anonieme gegevens over bezoekers te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de site die je bezocht voordat je hier kwam. De rapportage bevat geen gegevens die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Alles wat we doen valt binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

Onze tracking ondersteunt Google Display Advertising: Anonieme bezoekersgegevens kunnen worden gebruikt voor remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, zoals Google, tonen advertenties op het web. Pret Inn en andere partijen combineren first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de doubleClick-cookie) om gerichte advertenties te tonen op basis van iemands bezoek aan deze website. Als je het verzamelen van deze anonieme gegevens wilt voorkomen, adviseren wij je om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Opt-Out

Je kunt je afmelden voor Google’s advertentiecookie, of Google Anlytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin. Afmelden is ook mogelijk op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pret inn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pretinn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pret inn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op deze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pret inn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pretinn.nl.

Geldigheid

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op pretinn.nl. Wijzigingen in dit document zijn voorbehouden.